Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Pijnrevalidatie

Pijnrevalidatiebehandeling wordt doorgaans uitgevoerd aan de hand van het zogenaamde bio-psychosociaal model van pijn.

Chronische pijnklachten kunnen gewoonlijk niet enkel verklaard worden door lichamelijke factoren en/of aandoeningen (het biomedisch model). Het hebben van chronische pijnklachten gaat vaak gepaard met een achteruitgang in het dagelijks functioneren, een verslechterde stemming en weinig steun of begrip vanuit de omgeving. Chronische pijnklachten hebben negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en algemeen welzijn van de patiënt.

In het biopsychosociale pijnmodel gaat men ervan uit dat chronische pijnklachten worden veroorzaakt en in stand worden gehouden door een combinatie van zowel lichamelijke, psychische als sociale (omgevings)factoren. Dit betekent dat bij het stellen van een diagnose en de behandeling van de pijnklachten, steeds beoordeeld wordt welke andere factoren aanwezig zijn en hoe deze het beste behandeld kunnen worden.

De pijnrevalidatie wordt uitgevoerd door een team van verschillende behandelaren, zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker. De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmethoden op het gebied van zowel lichamelijke training als psychologische begeleiding. Het doel is om de patiënt te leren, met pijnklachten, toch zo optimaal mogelijk kan functioneren in het dagelijks leven en kan deelnemen aan de maatschappij.

Cognitief gedragsmatige behandelingen vormen hier een onderdeel van en gaan ervan uit dat gedachten en gevoelens de manier waarop iemand zich met pijn gedraagt beïnvloeden. Het doel is om het pijngedrag te veranderen door verkeerde gedachten en/of gevoelens over de oorzaken en het beloop van de pijnklachten op te sporen en te wijzigen. Als de gedachten over de pijnklachten meer kloppen met de werkelijkheid veranderen ook de gevoelens. Daardoor kan de patiënt zijn gedrag veranderen en optimaler functioneren in het dagelijks leven.

Algemene revalidatie

Naast specifieke Pijnrevalidatie bestaat er ook revalidatie die gericht is op het verbeteren van de ADL-functie van een patiënt. Hierbij wordt vooral ingegaan op de diverse aspecten van het beperkingsniveau die door de pijnklachten zijn ontstaan.

 

 

Sluit de enquête