Wat zijn rotator cuff syndromen?

Cuff is het Engelse woord voor manchet. Rond de schouder zit een soort kapsel als een manchet waarop de draaiers (rotator) van het schoudergewricht aanhechten. Rotator cuff syndromen van de schouder zijn een heleboel aandoeningen, waaronder peesaandoeningen en scheuren in de rotator cuff van de schouder.

Oorzaak

De oorzaak voor het ontstaan van rotator cuff syndromen is onduidelijk. Veroudering van de rotator cuff pezen door afgenomen bloedtoevoer bij ouderdom tezamen met steeds herhaalde beschadigingen wordt als oorzaak aangenomen. Ook een vernauwde ruimte boven het schoudergewricht kan een oorzaak zijn voor dit syndroom

Klachten/verschijnselen

Het klachtenpatroon wordt gekenmerkt door schouderpijn die bij elke belasting toeneemt. Daarnaast wijzen nachtelijke pijn en de onmogelijkheid om op de aangedane zijde te slapen in de richting van een ontsteking. Daarnaast hangt het klachtenpatroon af van wat de precieze oorzaak is. Zo zal een vernauwde ruimte boven het schoudergewricht tezamen gaan met pijn gedurende het omhoog heffen van de arm. Bij een scheur van de rotator cuff ziet men naast pijn ook minder kracht en het dunner worden van de schouderspieren.

Hoe stelt men de diagnose?

De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon van de patiënt. Bij lichamelijk onderzoek van schouderklachten zijn altijd drie schoudertesten van belang: de arm zijwaarts omhoog bewegen, de arm naast het lichaam naar buiten draaien en de arm horizontaal naar de niet aangedane schouder brengen. Daarnaast moet neurologisch onderzoek gedaan worden om een nekhernia uit te sluiten.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Bloedonderzoek bij verdenking op systeemaandoeningen zoals reuma
  • Bij langdurig aanblijven van de schouderklachten: röntgenfoto's, echografie

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandeling

 

 

Sluit de enquête