Sacro-iliacaal blokkade

Wat zijn sacro-iliacaal blokkades?

Onder aan Uw rug zitten links en rechts de sacro-iliacaal gewrichten. Deze sacro-iliacaal gewrichten zitten tussen de darmbeenderen (zie figuur 1 bij nummer 2) en het heiligbeen (zie figuur 1 bij nummer 1). Dit sacro-iliacaal gewricht kan de oorzaak van de pijn zijn bijvoorbeeld door artrose. Met een naald kan men in dit sacro-iliacaal gewricht (zie figuur 1 bij 3) komen om er medicijnen in te spuiten. Ook zijn er kleine zenuwtjes die belangrijk zijn voor de pijnsignalen van dit sacro-iliacaal gewricht. Door een behandeling kunnen deze zenuwtjes geblokkeerd worden zodat dit sacro-iliacaal gewricht geen pijn meer geeft.

Figuur 1. Het bekken van achteren gezien (zie tekst).

Waar moet ik op letten voordat ik een sacro-iliacaal blokkade krijg?

Er is een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden als hij u een sacro-iliacaal blokkade voorstelt:

 • In geval van zwangerschap kunt u geen sacro-iliacaal blokkade ondergaan omdat er röntgenapparatuur wordt gebruikt.
 • Als u ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt u geen sacro-iliacaal blokkade ondergaan en moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als U overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.
 • Als U bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaalde medicatie adviezen geven om deze tijdelijk te staken.

Hoe moet ik me voorbereiden op een sacro-iliacaal blokkade?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling meestal poliklinisch gebeurt.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen.
 • Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat iemand u thuisbrengt, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen

Hoe gebeurt de sacro-iliacaal blokkade?

 • De behandeling gebeurt op het Dagcentrum, waar u zich kunt omkleden en een operatiehemd moet aantrekken. Dit hemd sluit aan de achterzijde.
 • U wordt door de verpleegkundige in de behandelruimte gebracht, waarin u een behandeltafel, een röntgenapparaat en televisiemonitors ziet opgesteld.
 • U wordt voor de sacro-iliacaal blokkade op uw buik op de behandeltafel gelegd.
 • De juiste plaats van de sacro-iliacaal blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid.
 • Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, rode vloeistof.
 • De pijnspecialist dekt met enkele steriele doeken de plaats af om steriel te kunnen werken.
 • De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) de naalden op de juiste plaats brengt.
 • Ook wordt er wat contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald goed te zien.
 • Bij een sacro-iliacaal blokkade wordt er nu met de naalden kleine elektrisch stroompjes bij de zenuwtjes gegeven.
 • U voelt hierbij een prikkelend gevoel.
 • Als u dit voelt moet u dit tegen de behandelende pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt.
 • De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot het zenuwtje is.
 • Staan de naalden op de goede plaats dan wordt er een radiofrequente elektrische stroom bij de zenuwtjes gegeven om deze te blokkeren.
 • Hierna kunt u zich weer omkleden en wordt u gevraagd een afspraak met uw eigen pijnspecialist te maken die het effect van de behandeling zal controleren en eventueel het verdere behandelbeleid met u zal bespreken.
 • De dag van de behandeling moet het rustiger aandoen en u mag gedurende 24 uur niet aan het verkeer deelnemen.

Hebben sacro-iliacaal blokkades bijwerkingen?

 • Er kan er soms een allergie voor de ingespoten stoffen optreden zoals de contrastvloeistof.
 • Als mogelijke bijwerking van de sacro-iliacaal blokkades kan er een tijdelijk verminderd gevoel van de huid waar behandeld is optreden.
 • Bij aanraking van de huid kan dit soms een vreemd gevoel geven.
 • Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Wanneer kan ik pijnvermindering verwachten?

 • Na een sacro-iliacaal blokkade kan er napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt.
 • Het beste resultaat van de behandeling zien we na zes tot acht weken.
 • Rond deze tijd wordt er dan wordt er een controleafspraak met uw eigen pijn specialist gemaakt

 

Sluit de enquête