Wat is een schouderartrose?

Schouderartrose is een achteruitgang van het schoudergewricht waarbij het kraakbeen verdwijnt en waardoor pijn ontstaat.

Oorzaken

De oorzaak voor het ontstaan van een schouderartrose kan een ongeval met de schouder zijn (sportblessures), reuma, infecties en verlammingen waardoor het schoudergewricht lange tijd niet gebruikt is.

Klachten/verschijnselen

Het klachtenpatroon wordt gekenmerkt door een bewegingsbeperking en schouderpijn die bij elke belasting toeneemt. Daarnaast wijzen nachtelijke pijn en de onmogelijkheid om op de aangedane zijde te slapen in de richting van een ontsteking.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon van de patiënt. Bij lichamelijk onderzoek van schouderklachten zijn altijd drie van belang: de arm zijwaarts omhoog doen, de arm naast het lichaam naar buiten draaien en de arm horizontaal naar de niet aangedane schouder brengen. Daarnaast moet neurologisch onderzoek gedaan worden om een nekhernia uit te sluiten.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • Bloedonderzoek bij verdenking op systeemaandoeningen zoals reuma.
  • Bij langdurig aanblijven van de schouderklachten: röntgenfoto's, echografie en een MRI-scan.
  • Een botscan bij vermoeden van een tumor.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandeling

Sluit de enquête