Stellatum blokkade

Wat is een definitieve ganglion stellatum blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar tal van zenuwbanen tezamen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Eén zo'n ganglion wordt het ganglion stellatum genoemd en is belangrijk voor de behandeling van sommige vormen van pijn vanuit de nek, de schouder, de kaak en de arm. Door de prikkeloverdracht van dit ganglion te blokkeren, kan men de pijn verminderen. Het ganglion stellatum ligt in de hals laag naast de zevende nekwervel en kan met een naald makkelijk bereikt worden. Bij een blokkade van het ganglion stellatum wordt via een naald een elektrisch stroompje bij dit ganglion gegeven zodat dit ganglion verwarmd wordt. Alleen de dunne zenuwtjes in dit ganglion worden onderbroken waardoor dit ganglion geen pijnsignalen meer door kan geven. Omdat de dikke zenuwtjes van het ganglion niet worden geblokkeerd blijft de rest van de functie van het ganglion stellatum normaal. Voordat u een definitieve stellatum blokkade krijgt, wordt er eerst altijd een proefblokkade uitgevoerd om te kijken of u tijdens deze periode voldoende pijnvermindering heeft.

 

Figuur 1. Vooraanzicht van de borstkas bij de nek met de rode slagaders (1) naar de armen en de halswervelkolom (2)

Waar moet ik op letten voordat ik definitieve ganglion stellatum blokkade krijg?

Er is een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden als hij u een definitieve ganglion stellatum blokkade voorstelt:

 • In geval van zwangerschap kunt u geen definitieve ganglion stellatum blokkade ondergaan omdat de stoffen die ingespoten worden schadelijk voor de baby kunnen zijn.
 • Als u ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt u geen definitieve ganglion stellatum blokkade ondergaan en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaalde medicatie adviezen geven om deze tijdelijk te staken.


Hoe moet ik me voorbereiden op een definitieve ganglion stellatum blokkade?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling meestal poliklinisch gebeurd.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen.
 • Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat iemand u thuisbrengt, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen.

Hoe gebeurt de definitieve ganglion stellatum blokkade?

 • De behandeling gebeurt op het Dagcentrum, waar u zich kunt omkleden en een operatiehemd moet aantrekken. Dit hemd sluit aan de achterzijde.
 • U wordt door de verpleegkundige in de behandelruimte gebracht, waarin u een behandeltafel, een röntgenapparaat, televisiemonitors en ECHO-apparatuur ziet opgesteld.
 • U wordt op uw rug op de behandeltafel gelegd.
 • De hartfrequentie en uw zuurstofgehalte in het bloed worden tijdens de behandeling gecontroleerd.
 • De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat of ECHO-apparatuur.
 • Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid.
 • Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, doorzichtige vloeistof.
 • De pijnspecialist dekt met enkele steriele doeken de plaats af om steriel te kunnen werken.
 • De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) of ECHO-apparatuur de naald op de juiste plaats brengt.
 • Ook wordt er wat contrastvloeistof en lokale verdoving ingespoten om de positie van de naald goed te zien.
 • Hierna wordt er nu ook door de naald kleine elektrische stroompjes bij het ganglion gegeven. U voelt hierbij een prikkelend gevoel.
 • Als U dit voelt moet U dit tegen de behandelend pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt. De pijnspecialist zal U vragen waar U de tintelingen voelt.
 • U hoeft de plaats niet aan te wijzen met uw vinger. De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot het ganglion is.
 • Staat de naald op de goede plaats dan wordt er een radiofrequente (RF) stroom bij het ganglion gegeven om dit te blokkeren.
 • Tegenwoordig wordt er in plaats van radiofrequente (RF) stroom ook een gepulseerde radiofrequente (PRF) stroom gegeven.
 • Het verschil is dat er in plaats van één radiofrequente stroom nu een onderbroken reeks (gepulseerd) van elektrische stroompjes wordt geven die ook nog eens minder warmte bij de zenuwwortel veroorzaken.
 • Hierdoor wordt de zenuwwortel niet onderbroken maar vindt er meer een beïnvloeding van de zenuwwortel plaats waardoor er minder pijn ontstaat.
 • Na deze behandeling moet u op de Polikliniek Pijnbestrijding een afspraak na zes tot acht weken met uw eigen pijnspecialist maken die het effect van de behandeling zal controleren en eventueel het verdere behandelbeleid met u zal bespreken.

Hebben definitieve ganglion stellatum blokkades bijwerkingen?

 • In uiterst zeldzame gevallen kan de naald door het longvlies heen gaan en er een klaplong optreden. U kunt dan pijn ervaren bij het ademhalen en zich kortademig voelen. U dient zich dan bij de spoedeisende hulp te melden en aldaar te vertellen dat u een injectie in de hals heeft gekregen.

Wanneer kan ik pijnvermindering verwachten?

 • Na een ganglion stellatum blokkade kan er napijn optreden, die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt.
 • Het beste resultaat van de behandeling zien we direct na de behandeling.
 • Hierna wordt er een controleafspraak na enige weken met uw eigen pijnspecialist gemaakt.

 

Sluit de enquête