Stellatum proefblokkade

Wat is een ganglion stellatum proefblokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar tal van zenuwbanen tezamen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Eén zo'n ganglion wordt het ganglion stellatum genoemd en is belangrijk voor de behandeling van sommige vormen van pijn vanuit de nek, de schouder, de kaak en de arm. Door de prikkeloverdracht van dit ganglion te blokkeren, kan men de pijn verminderen. Het ganglion stellatum ligt in de hals laag naast de zevende nekwervel en kan met een naald makkelijk bereikt worden. Voordat een definitieve blokkade uitgevoerd wordt, wordt eerst een proefblokkade gedaan om te kijken of uw pijn daarop vermindert. Bij een proefblokkade van het ganglion stellatum (zie figuur) wordt via een naald lokale verdoving gebracht met als gevolg dat dit ganglion geen pijnsignalen meer door kan geven.

Figuur 1. Vooraanzicht van de borstkast bij de nek met de rode slagaders (1) naar de armen en de halswervelkolom (2)


Waar moet ik op letten voordat ik ganglion stellatum proefblokkade krijg?

Er is een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden als hij u een ganglion stellatum proefblokkade voorstelt:

 • In geval van zwangerschap kunt u geen ganglion stellatum proefblokkade ondergaan omdat er röntgenapparatuur wordt gebruikt.
 • Als u ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt u geen ganglion stellatum proefblokkade ondergaan en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt,
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaalde medicatie adviezen geven om deze tijdelijk te staken.


Hoe moet ik me voorbereiden op een ganglion stellatum proefblokkade?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling meestal poliklinisch gebeurt.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen.
 • Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat iemand u thuisbrengt, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen

Hoe gebeurt de ganglion stellatum proefblokkade?

 • De behandeling gebeurt op het Dagcentrum, waar u zich kunt omkleden en een operatiehemd moet aantrekken. Dit hemd sluit aan de achterzijde.
 • U wordt door de verpleegkundige in de behandelruimte gebracht, waarin u een behandeltafel, een röntgenapparaat, televisiemonitors en ECHO-apparatuurziet opgesteld.
 • U wordt op uw rug op de behandeltafel gelegd.
 • De hartfrequentie en uw zuurstofgehalte in het bloed worden tijdens de behandeling gecontroleerd.
 • De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat of ECHO-apparatuur.
 • Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid.
 • Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, doorzichtige vloeistof.
 • De pijnspecialist dekt met enkele steriele doeken de plaats af om steriel te kunnen werken.
 • De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) of ECHO-apparatuurde naald op de juiste plaats brengt.
 • Ook wordt er wat contrastvloeistof en lokale verdoving ingespoten om de positie van de naald goed te zien.
 • Hierna wordt er nu ook door de naald kleine elektrisch stroompjes bij het ganglion gegeven. U voelt hierbij een prikkelend gevoel.
 • Als u dit voelt moet u dit tegen de behandelende pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt. De pijnspecialist zal u vragen waar u de tintelingen voelt.
 • U hoeft de plaats niet aan te wijzen met uw vinger. De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot het ganglion is.
 • Staat de naald op de goede plaats dan wordt lokale verdoving bij het ganglion gegeven om deze te blokkeren.
 • Hierna kunt u zich weer omkleden en wordt u gevraagd om naar de wachtruimte te gaan.
 • Na een half uur komt uw pijnspecialist u vragen of de pijn door de proefblokkade duidelijk is verminderd.
 • Heeft de proefblokkade niet tot pijnvermindering geleid, dan moet U op de Polikliniek Pijnbestrijding een afspraak met U eigen pijnspecialist maken die het verdere behandelbeleid met U zal bespreken.
 • Is door de proefblokkade de pijn duidelijk verminderd dan kan er eventueel gelijk een afspraak op het Dagcentrum gemaakt voor een definitieve ganglionblokkade.

Hebben ganglion stellatum proefblokkades bijwerkingen?

 • In uiterst zeldzame gevallen kan de naald door het longvlies heen gaan en er een klaplong optreden.
 • Deze moet in het ziekenhuis behandeld worden.

Wanneer kan ik pijnvermindering verwachten?

 • Na een ganglion stellatum proefblokkade kan er napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt.
 • Zodra de verdoving is uitgewerkt krijgt u uw oorspronkelijke pijn weer terug.

 

 

Sluit de enquête