Wat is supra-orbitalis neuralgie?

Supra-orbitalis neuralgie is een pijnlijke aandoening van de supra-orbitalis zenuw als gevolg van een beschadiging en/of het niet goed werken van deze zenuw.

Oorzaken

De oorzaak kan een ongeval zijn (directe klap op het voorhoofd in het gebied van de zenuw), infecties (voorhoofdholte ontsteking) en nog onbekende oorzaken.

Klachten/verschijnselen

De belangrijkste klacht is een meestal eenzijdige pijn van het voorhoofd. De pijn kan uitgelokt worden door aanraken en heeft een neuropathisch pijnkarakter. De klachten lijken veel op een voorhoofdsholte-ontsteking.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op basis van de klachten en door uitsluiting van andere oorzaken Neurologisch onderzoek en Keel Neus en Oor-onderzoek kan soms de oorzaak aantonen.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • CT-scan sinussen eventueel MRI-scan bij verdenking van andere oorzaken.
  • Een diagnostische proefblokkade van de supra-orbitalis zenuw kan de diagnose bevestigen.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Interventionele Pijnbehandelingen

 

 

 

 

 

Sluit de enquête