Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wat is TENS-behandeling?

 • TENS is een afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie en houdt in dat er elektrische stroompjes door de huid heen (transcutaan) worden gegeven die de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden (stimulatie) om de pijn te verminderen. TENS kan de pijn verminderen, maar neemt de oorzaak van de pijn niet weg.
 • TENS wordt gegeven met een apparaatje met batterijen waaraan twee kabeltjes zijn verbonden met elk aan het uiteinde een plaatje (elektrode) dat op de huid kan worden geplakt. Deze elektrodes geven door de huid heen elektrische stroompjes af, waarvan de patiënt de sterkte zelf via het apparaatje kan regelen.
 • De plaats waar de elektrodes moeten worden geplakt wordt de patiënt uitgelegd door de pijnverpleegkundige. Dit kan op de pijnlijke plaats zijn maar ook buiten het pijnlijke gebied in de buurt van zenuwen die met het pijngebied te maken hebben.
 • Het voordeel van TENS is dat de patiënt het zelf thuis kan gebruiken en het apparaat altijd bij zich draagt.

Is TENS schadelijk? 

 • Ondanks dat TENS een bewezen veilige pijnbehandeling is en geen bijwerkingen heeft wordt geadviseerd het niet tijdens de zwangerschap te gebruiken. Hetzelfde geldt als de patiënt een huidziekte of een pacemaker heeft.
 • Als de patiënt twijfelt of TENS door hem gebruikt mag worden, kan hij contact op nemen met de pijnverpleegkundige van onze polikliniek.
 • Het kan voorkomen dat de patiënt overgevoelig is of wordt voor de lijm waarmee de elektrodes op de huid worden geplakt. In dit geval moet de patiënt met de TENS stoppen en contact opnemen met de pijnverpleegkundige die de patiënt geholpen heeft met de uitleg van TENS.

Hoe wordt TENS voorgeschreven?

 • TENS-behandeling moet altijd door de pijnspecialist worden voorgeschreven. Deze vult formulieren in waarop hij aangeeft waar de pijn zit. Er wordt vervolgens een afspraak met de pijnverpleegkundige gemaakt, waarin de patiënt wordt uitgelegd hoe en hoeveel TENS de patiënt moet en mag gebruiken.
 • De patiënt krijgt voor zes weken een TENS-apparaatje mee om te zien of TENS bij hem de pijn verminderd.
 • Dit wordt op een tweede afspraak met de pijnverpleegkundige gecontroleerd.
 • Als dan blijkt dat TENS de pijn voor een groot deel heeft verminderd wordt vervolgens door de pijnverpleegkundige bij de zorgverzekeraar een TENS-apparaat aangevraagd en wordt hem geadviseerd na 4 weken een afspraak bij de pijnspecialist te maken.
 • Als TENS geen effect op de pijn heeft dan krijgt hij het advies om een afspraak bij de pijnspecialist te maken.
Sluit de enquête