Tools


-
pijn-toolkit*
De pijn-toolkit!

Baas over uw eigen lichaam met 'de pijn-toolkit'. De pijn-toolkit is een hulpmiddel om u op weg te helpen in het omgaan met uw pijnklachten. De toolkit geeft u nuttige tips, zodat u uw klachten kunt beperken en u voorkomt dat u in de toekomst genoodzaakt bent uw favoriete bezigheden te moeten vermijden. U wordt weer baas over uw eigen lichaam!

 

 

Boeken


dpdb
De Pijn de Baas
De Pijn de Baas

Auteur(s): F. Winter - Het boek De Pijn de Baas helpt u uw eigen therapeut te worden. U kunt de invloed van pijn terugdringen.U heeft dan kennis nodig over pijn en over de manier waarmee pijn beïnvloedbaar is. Dit boek biedt kennis en inzicht in de principes die een therapieprogramma ter bestrijding van chronische pijn succesvol doen zijn. In 10 lessen kunt u uw pijn weer de baas worden.

 

lmp
Leven met pijn
Leven met Pijn

Auteur(s): M. Veehof - In dit boek leer je in negen hoofdstukken hoe je weer een waardevol en bevredigend leven kunt leiden en op een andere manier kunt omgaan met je pijnklachten. In plaats van de strijd aan te gaan tegen de pijn, leer je de pijn te aanvaarden en toe te laten in je dagelijks leven. Het uitgangspunt is dat je datgene gaat doen wat jij belangrijk of leuk vindt. Het boek biedt tevens psycho-educatie en oefeningen, gebaseerd op mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

p&hb
Pijn & het brein
Pijn & het Brein

Auteur(s): A. Fleming - 'Leer er maar mee leven' is een boodschap die niemand met chronische pijn wil horen. Wie voelt dat er iets mis is in zijn of haar lichaam, wil begrijpen wat er aan de hand is. Dit boek – geschreven door gezondheidspsychologe Annemarieke Fleming – geeft de broodnodige antwoorden. Het brein, als centrale regiekamer van ons lichaam, blijkt een grote rol te spelen. Zonder brein geen pijn.

cpv
Chronische pijn verklaard
Chronische pijn verklaard

Auteur(s): D. Keizer & P. van Wilgen - Wat gebeurt er in ons brein en in de rest van ons centraal zenuwstelsel als er pijn optreedt? En wat gebeurt er als de pijn niet meer weggaat? Dit boek legt in begrijpelijke taal uit hoe het kan dat chronische pijn maar niet overgaat en welke factoren – lichamelijke, psychische en omgevingsfactoren – hierbij een rol spelen.

pw
Pijn, waarom?
Pijn, waarom?

Auteur(s): B. van Cranenburgh - Pijn is de meest voorkomende maar minst begrepen klacht. Mensen met chronische pijn worden vaak niet serieus genomen en krijgen vaak verkeerde of schadelijke behandelingen. In dit boekje wordt uitgelegd hoe lichamelijke, neurologische, psychologische en sociale factoren in combinatie, een rol kunnen spelen bij het ontstaan van chronische pijn, en hoe diezelfde factoren kunnen worden ingezet bij de aanpak van chronische pijn.

 

LH
Lieve Help!
Lieve Help!

Auteur(s): A. Raymann - ‘Lieve Help!’ Is een uniek boek geworden, juist omdat het nu eens niet geschreven is door een deskundige arts of psycholoog, want die boeken zijn er al meer dan genoeg. Dit is het eerste boek dat zich in zijn geheel concentreert op de sociale relaties van de pijnpatiënt, met ook grote aandacht voor ‘de ander’, en dat bovendien is samengesteld met behulp van meer dan 70 andere ervaringsdeskundigen.

bdp
Begrijp de pijn
Begrijp de pijn

Auteur(s): D. Butler - Elke pijn is echt en voor veel mensen is het een slopend deel van hun leven. Beter begrijpen waarom dingen zeer doen kan iemand helpen zijn pijn te begrijpen. Zodat ze door kunnen gaan met hun dagelijkse leven. Recente inzichten op het gebied van de neurofysiologie, beeldvormend hersenonderzoek, immunologie, psychologie en celbiologie hebben geleid tot een platform van kennis van waaruit we ons verder in het verschijnsel pijn kunnen verdiepen.

 

* “De afdeling pijnrevalidatie van het UMC Groningen, Centrum voor Revalidatie heeft samen met het Wervelkolomcentrum van het UMC Groningen, Noord-Nederlandse patiëntenverenigingen en de firma Grunethal de 'Pain-toolkit' vertaald in het Nederlands en aangepast aan de Nederlandse situatie.” Ontwikkelaar pijn-toolkit: CHANGE-PAIN:

Sluit de enquête