Universitair Pijn Centrum Maastricht (UPCM)

Na het beëindigen van de subsidie voor het PKC-Maastricht eind 2008 was er hernieuwde samenwerkingsvorm noodzakelijk voor de verschillende klinische disciplines binnen het MUMC+ enerzijds en anderzijds voor de bestaande en nieuwe externe partners.

Het voormalig PKC-Maastricht was een unieke samenwerkingsvorm zowel op klinisch gebied als met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. Vanaf het begin van haar bestaan heeft het PKC-Maastricht, onder leiding van Maarten van Kleef, een duidelijk format gehad waarbij de behandeling en diagnostiek bij pijnpatiënten nauw  verweven waren met het  wetenschappelijk pijnonderzoek. Binnen deze samenwerkingsvorm van het PKC-Maastricht werd  het multi-dimensionele karakter van pijn vanaf het begin van haar bestaan onderschreven geïllustreerd door het betrekken van verschillende klinische disciplines zowel bij de behandeling en diagnostiek als bij het  wetenschappelijk pijnonderzoek. Binnen het azM werd, een polikliniek pijnbestrijding, een acute pijnservice in het kader van de patiëntenzorg van peri-operatieve pijn, en een multidisciplinair pijnteam met een wekelijks overleg over pijnpatiënten ingesteld. Binnen dit multidisciplinair pijnteam participeerden diverse disciplines zoals neurologie, psychiatrie, revalidatiegeneeskunde, anesthesie/pijnbestrijding en medische psychologie.

Binnen de overlegstructuur, de stuurgroep van het PKC-Maastricht, participeerden naast haar tandempartner het VUMC, het Revalidatie Hoensbroek ook weer verschillende klinische disciplines zoals neurologie, psychiatrie, revalidatiegeneeskunde, anesthesie/pijnbestrijding en psychologie. Binnen dit overleg werd met name het beleid ten aanzien van het wetenschappelijk afgestemd. Door het steeds in een vroege fase betrekken van diverse disciplines in de vele onderzoeksprojecten  binnen de onderzoeksthema's van het PKC- werd het multi-dimensionele aspect van pijn steeds gewaarborgd.

De unieke samenwerkingsvorm binnen het PKC-Maastricht heeft ertoe geleid dat het pijnonderzoek zowel op het gebied van behandeling (invasieve pijnbehandeling, cognitiefgedragsmatig) als op het gebied van modelvorming binnen het paradigma van het biopsychosociale pijnmodel nationale en internationale bekendheid is verworven. Inmiddels is er ook een sterke basaal translationele onderzoekspoot ontwikkeld op het gebied van pijn. De unieke samenwerkingsvorm van het PKC-Maastricht stond tevens garant voor een directe implementatie van nieuw ontwikkelde diagnostiek en innovatieve behandelingen.

Voorzetting van deze samenwerking met name op het gebied van wetenschappelijk onderzoek zal gaan plaatsvinden in de vorm van het UPCM.

Onderzoeksgebieden binnen het UPCM

Op grond van een analyse (waarbij het aantal W1-publicaties, het aantal proefschriften en de aangetoonde internationale samenwerkingsverbanden als maat is gehanteerd) heeft het voormalige PKC-Maastricht  haar thema " Pijn en Pijnmodulatie bij Chronische Pijn" aangepast en beperkt tot die onderzoeksgebieden waarbinnen een expertise en internationale bekendheid is opgebouwd.  De onderzoeksgebieden zijn: 1. Wervelkolomgerelateerde Pijn, 2. Neuropathische Pijn. 

 

 

 

 


 

Sluit de enquête