Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Moet ik altijd door een huisarts of medisch specialist verwezen worden?

  • Alle patiënten die binnen de polikliniek Pijnbestrijding behandeld worden, zijn door een (huis)arts of specialist doorverwezen. Dit betekent dat u altijd een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist moet hebben. Zonder deze verwijzing kunt u niet in behandeling genomen worden. En zonder deze verwijzing kunt u de ziektekosten niet declareren bij de betreffende zorgverzekeraar.
  • Normaliter zal uw huisarts of specialist u een verwijsbrief meegeven, of een afspraak maken via zijn assistente en de verwijsbrief opsturen. Deze verwijzing of verwijsbrief is belangrijk om de gevraagde behandeling en/of het pijnprobleem goed te kunnen inschatten.
  • Het komt regelmatig voor dat patiënten voor een bepaalde pijnklacht eerder behandeld zijn op de polikliniek Pijnbestrijding maar dat deze behandeling al is afgesloten:
  • Als deze pijnklachten binnen een jaar weer terugkomen dan hoeft u geen nieuwe verwijzing van de huisarts of behandelend specialist te hebben en kunt u gewoon een controle-afspraak maken.
  • Is het meer dan 2 jaar geleden dat u voor het laatst behandeld bent, dan hebt u (ook bij dezelfde pijnklacht waarvoor u reeds eerder onder behandeling was) een nieuwe verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig. Dit is gedaan omdat er in een jaar tijd veel kan veranderen in uw medische situatie. U wordt dan weer ingepland als nieuwe patiënt zodat we voldoende tijd voor u kunnen uittrekken om u zo goed mogelijk te onderzoeken en een zo goed mogelijke behandeling te geven.

Speciale verwijzing - In een aantal gevallen wordt u binnen de polikliniek Pijnbestrijding verwezen naar een pijnspecialist, die op een bepaald gebied van de pijn en de behandeling daarvan gespecialiseerd is .

Spoedverwijzing - Voor een aantal ziekten bestaat er binnen onze polikliniek Pijnbestrijding een medische reden waartoe u met spoed gezien zal worden. Uw verwijzend huisarts of specialist dient hierover contact op te nemen met een van onze stafleden.

Sluit de enquête