"Evidence Based Interventional Pain Medicine According to Clinical Diagnoses".

Edited by Jan Van Zundert, Jacob Patijn, Craig T. Hartrick, Arno Lataster, Frank J.P.M. Huygen, Nagy Mekhail, Maarten van Kleef, 2012

 
"Praktische Richtlijnen Anesthesiologische Pijnbestrijding gebaseerd op Klinische Diagnosen".

Editors: Jan Van Zundert, Frank Huygen, Jacob Patijn, Maarten van Kleef, 2009.

 

Richtlijnen

 

 
Sluit de enquête