Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Overige behandelingen

Wat is het biopsychosociale pijnmodel?

Wat is het biopsychosociale pijnmodel?

Chronische pijnklachten kunnen meestal niet alleen verklaard worden door lichamelijke factoren en/of aandoeningen (het biomedisch model). Het hebben van chronische pijnklachten gaat vaak gepaard met een achteruitgang in het dagelijks functioneren en/of een verslechterde stemming en/of weinig steun en begrip vanuit de omgeving. Daarnaast kunnen er andere factoren aanwezig zijn die een chronisch beloop versterken zoals bewegingsangst en catastroferen. Chronische pijnklachten hebben met name negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en algemeen welzijn van de patiënt.

In het biopsychosociale pijnmodel gaat men ervan uit dat chronische pijnklachten worden veroorzaakt en in stand gehouden door een combinatie van zowel somatische, psychische, cognitieve en sociale (omgevings)factoren.

Dit betekent dat bij het stellen van een diagnose en de behandeling van de pijnklachten steeds beoordeeld wordt welke factoren aanwezig zijn en hoe deze het beste behandeld kunnen worden.

Binnen onze Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM binnen het MUMC+ wordt gewerkt vanuit dit biopsychosociale pijnmodel, geïllustreerd door het invullen van de pijnvragenlijsten.

 

Sluit de enquête