Werkwijze Polikliniek

U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen naar de polikliniek Pijnbestrijding van het MUMC+. Op deze poli werken pijnspecialisten, physician assitant en pijnverpleegkundigen met verschillende achtergronden (o.a. Anesthesiologie, Huisartsgeneeskunde, Interne Geneeskunde en Neurologie) samen, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast werken we binnen het MUMC+ nauw samen met andere afdelingen, zoals o.a. Fysiotherapie, Psychiatrie en Revalidatiegeneeskunde, om gezamenlijk tot een passende en persoonlijke oplossing voor uw klachten te komen (multidisciplinair team).


Nadat u naar onze poli verwezen bent, doorloopt u de volgende stappen:

  • U wordt verzocht om (digitaal) pijnvragenlijsten in te vullen.
  • Op basis van de vragenlijsten wordt u ingedeeld bij de juiste specialist.
  • U wordt geadviseerd om de informatiefolder over de Pijnpoli door te lezen alvorens u naar de eerste afspraak komt.
  • U komt voor een eerste consult naar de poli Pijnbestrijding.
  • De specialist bespreekt samen met u het vervolgtraject (b.v. medicatie, pijnbehandeling op het Dagcentrum, doorverwijzing naar een ander specialisme) of u wordt in een multidisciplinair team besproken.
  • U ontvangt een vragenlijst na afloop van de behandeling over het effect van de behandeling en uw patiëntenervaring.
Sluit de enquête