Wervelkolomgerelateerde Pijn

Researchvisie onderwerp: Wervelkolomgerelateerde Pijn

Prof Dr. M van Kleef, Anesthesioloog/Pijnspecialist

Bij wervelkolomgerelateerde pijn ligt de etiologie van de pijn in de ossale structuren/gewrichten van de wervelkolom en aan de wervelkolom gerelateerde weke delen en bindweefselstructuren.

Binnen de groep chronische pijnpatiënten vormt de wervelkolom gerelateerde pijn de grootste populatie. Met name pijn uitgaande van de CWK, LWK/Bekken/SIG-gewricht vormen qua lokalisatie de twee grootste subgroepen pijnpatiënten. In eerste instantie zal het diagnostische, therapeutisch en translationeel basale research zich vooral op de lumbale wervelkolom/Bekken/SIG-gewricht en cervicale kolom moeten concentreren.

Eén van de grootste problemen, binnen de wervelkolomgerelateerde pijn, is het gebrek aan reproduceerbare en gevalideerde somatische diagnostiek. Dit is noodzakelijk om een juiste indicatie voor behandeling te kunnen maken. In de praktijk verklaart het gebrek aan reproduceerbare en gevalideerde somatische diagnostiek mogelijk het niet-voorspelbare behandelingseffect bij de individuele pijnpatiënt. Ook RCT's van invasieve, niet-invasieve en cognitiefgedragsmatige behandelingen van de CWK en LWK/Bekken/SIG-gewricht laten tegenstrijdige resultaten zien. Dit is een gevolg van het feit dat in deze studies heterogene studiepopulaties worden geïncludeerd. Hierdoor kan zowel een positief als een behandelingseffect aangetoond in de studie het gevolg zijn van onbekende subgroepen in de heterogene studiepopulatie.

Op grond van reproduceerbare diagnostiek kunnen onderzoekspopulaties bij effectiviteitstudies beter gedefiniëerd worden. Naast reproduceerbare diagnostiek is research naar somatische en psychocognitieve predictoren van groot belang met betrekking tot de voorspelbaarheid van het effect van de gekozen behandelingsstrategieën.

Een tweede probleem binnen dit thema is de variabiliteit in gehanteerde invasieve behandelingstechnieken. Dit kan mede een oorzaak zijn voor de wisselende behandelingsresultaten bij ogenschijnlijk identieke patiënten. Onderzoek naar standaardisatie van invasieve behandelingstechnieken en de ontwikkeling van innovatieve behandelingstechnieken zijn hierbij van groot belang.

 

Sluit de enquête