Zenuwblokkades

Wat zijn zenuwblokkades?

Bij een zenuwblokkade wordt rond een zenuw, plaatselijke verdoving en corticosteroïden, gespoten. Hierdoor kan de pijn verminderen. Daarnaast kunnen deze zenuwen met een PRF-behandeling (zie hieronder) behandeld worden, zodat ze geen pijn meer kunnen doorgeven.

In het lichaam, en met name in de huid, zitten overal zenuwen en zenuwtjes die lokaal pijn kunnen veroorzaken. Dit kan variëren van littekenpijn, pijnlijke tintelingen van de huid (paresthetica meralgia) tot diepere zeurende pijn in de ledematen of gewrichten. Een voorbeeld van deze lokale pijn is de eenzijdige achterhoofdpijn, welke wordt veroorzaakt door prikkeling van huidzenuwen van het achterhoofd, de occipitalis major en minor. (zie figuur 1 bij 4 en 5). 

Figuur 1. Achteraanzicht van de schedel(1) en van de nekwervelkolom (3). Tussen de schedel en de bovenste wervel zit het ruggenmerg (2) (zie verder tekst).

 

Waar moet ik op letten voordat ik een zenuwblokkade krijg?

Er zijn een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden als hij u een zenuwblokkade voorstelt:

 • In geval van zwangerschap kunt U geen zenuwblokkade ondergaan omdat stoffen worden ingespoten die schadelijk voor de baby kunnen zijn.
 • Als U ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt U geen zenuwblokkade ondergaan en moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als U overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet U dat aan Uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.
 • Als U bloedverdunners gebruikt dan moet U dat aan Uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaald medicatie adviezen geven om deze tijdelijk te staken.

Hoe moet ik me voorbereiden voor een zenuwblokkade?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling meestal poliklinisch gebeurd.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en Uw geneesmiddelen innemen.
 • Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat iemand U thuis brengt, want U mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen

Hoe gebeurt een zenuwblokkade?

 • De behandeling gebeurd op het Dagcentrum waar U zich kunt omkleden en een operatiehemd moet aantrekken. Dit hemd sluit aan de achterzijde.
 • U wordt door de verpleegkundige in de behandelruimte gebracht, waarin U een behandeltafel, een röntgenapparaat en televisiemonitors ziet opgesteld.
 • Afhankelijk van de plaats van de zenuw wordt U op Uw rug, buik of zij gelegd.
 • De juiste plaats van de zenuwblokkade wordt bepaald door Uw pijnspecialist.
 • Dit gebeurt of onder röntgendoorlichting of met ECHO-apparatuur.
 • Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, doorzichtige vloeistof.
 • De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist de naald zal inbrengen.
 • Met elektrische stroompjes zoekt hij de zenuw op. U voelt hierbij een prikkelend gevoel.
 • Als U dit voelt moet U dit tegen de behandelende pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt.
 • De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuwwortel is.
 • Als de naald goed zit wordt bij een zenuwblokkade naast de plaatselijke verdoving bij de zenuw te brengen er nu ook met de naald kleine elektrisch stroompje bij de zenuwwortel gegeven.
 • U voelt hierbij een prikkelend gevoel. Als U dit voelt moet U dit tegen de behandelende pijnspecialist zeggen en niet wachten tot dit gevoel pijnlijk wordt.
 • De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuw is.
 • Staat de naald op de goede plaats dan wordt er een gepulseerde radiofrequente (PRF) stroom gegeven. Dit is een onderbroken reeks (gepulseerd) van stroompjes die minder warmte bij de zenuw geeft. Hierdoor wordt de zenuw niet onderbroken maar vindt er meer een beïnvloeding van de zenuw plaats waardoor er minder pijn ontstaat.
 • Hierna kunt U zich weer omkleden en wordt gevraagd een afspraak met Uw eigen pijnspecialist te maken die het effect van de behandeling zal controleren en eventueel het verdere behandelbeleid met U zal bespreken.
 • De dag van de behandeling moet het rustiger aandoen en U mag gedurende 24 uur niet aan het verkeer deelnemen.

Hebben zenuwblokkades bijwerkingen?

 • Er kan soms een allergie voor de ingespoten stoffen optreden zoals de contrast vloeistof.
 • Soms kan de zenuw geraakt worden waarna de pijn langer aanhoudt.
 • U moet dan contact met Uw pijnspecialist opnemen zodat U wat extra medicijnen krijgt.

Wanneer kan ik pijnvermindering verwachten?

 • Na een zenuwinjectie kan er napijn optreden die een week duurt en van zelf verdwijnt.
 • Het beste resultaat van de behandeling zien we na vier weken.
 • Rond deze tijd wordt er dan wordt er een controleafspraak met uw eigen pijnspecialist gemaakt.

 

Sluit de enquête