Psychologische behandelingen

Wat zijn psychologische behandelingen?

In de multidisciplinaire teambespreking wordt op grond van de uitslagen van de pijnvragenlijsten, die u voor het begin van de behandeling heeft ingevuld, een behandeling bepaald. De uitslag van deze pijnvragenlijsten bepalen de reden wanneer bij u een aanvullend psychologisch onderzoek nodig is. Dit psychologisch onderzoek bepaalt of een psychologische behandeling bij u wenselijk is. Het advies van het multidisciplinair team wordt altijd door de pijnspecialist met u besproken. Hierbij heeft u altijd zelf de eindbeslissing of u wel of niet een psychologisch onderzoek en/of behandeling wilt ondergaan.

Bij een psychologische behandeling zal de psycholoog allereerst in een aantal gesprekken met u erachter zien te komen wat de pijn voor u in het dagelijks leven betekent en welke hinder u hiervan ondervindt. Afhankelijk van zijn bevindingen en conclusies zal hij u een voorstel voor een bepaalde psychologische behandeling doen. Deze psychologische behandelingen kunnen variëren van persoonlijke gesprekstherapieën tot gedragsmatige groepstherapieën. Omdat er vele verschillende psychologische behandelingen zijn kunnen deze niet in detail worden besproken. Psychologische behandelingen kunnen ook in het kader van een revalidatiebehandeling voor uw pijnklachten worden gegeven.

Sluit de enquête