Diabetische polyneuropathie

Wat is diabetische polyneuropathie?

Dit is een neurologische aandoening (neuropathie) van alle zenuwen (polyneuropathie) in het lichaam ten gevolge van diabetes (suikerziekte). Dit kan gepaard gaan met pijn en/of uitval op basis van niet goed werkende zenuwen.

Oorzaak

Diabetische polyneuropathie kan het resultaat zijn van een direct giftig effect van suiker (glucose) op de zenuwcellen van de zenuwen. Daarnaast kan dit gepaard gaan met een aandoening van de bloedvaatjes van de zenuwen.
Suikerpatiënten die slecht ingesteld zijn of niet goed ingesteld kunnen worden, hebben dan ook meer kans op een diabetische polyneuropathie en/of pijn. Maar ook andere oorzaken zoals hoge bloeddruk, en nog belangrijker, te veel vetten in het bloed spelen, hierbij een rol. Ongeveer de helft van de suikerpatiënten met polyneuropathie hebben pijnklachten.

Klachten/verschijnselen

Meer dan 80% van de suikerpatiënten met polyneuropathie hebben vooral klachten aan de uiteinden van de armen en benen. De klachten beginnen meestal in de voeten en stijgen geleidelijk aan naar boven. Als de klachten bij de knieën aangekomen zijn, doen de handen meestal ook mee. Soms zijn de klachten van polyneuropathie de eerste tekenen van suikerziekte. De eerste tekenen van een polyneuropathie zijn als volgt:

- Stekend en/of brandend gevoel in de voeten (vooral 's nachts)

- Toename van pijnklachten bij zachte aanraking

- Verminderd gevoel in de voeten.

Daarnaast komen ook aanvalsgewijze pijnscheuten voor. Als de pijnklachten meevallen, kunnen er wel al gevoelsveranderingen worden vastgesteld. Door een ernstige polyneuropathie kunnen ook loopstoornissen ontstaan, omdat het gevoel in de voeten aangetast is. Soms is aanraken van de voeten pijnlijk.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Algemeen lichamelijk onderzoek en een uitgebreid neurologisch onderzoek is van groot belang. Het neurologisch onderzoek dient ten minste het volgende te omvatten: (1) gevoelsonderzoek aan de armen en benen (2) reflexen en (3) onderzoek van de kracht.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, hebt u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • EMG.
  • Onderzoek door een internist.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan, en/of dat er naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn, dan zal de pijnspecialist een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandeling.

 

 

 

Sluit de enquête