Wat is migraine?

Migraine is na spanningshoofdpijn de meest voorkomende soort hoofdpijn. De hoofdpijn treedt op in aanvallen die zeer belastend voor de patiënt en zijn omgeving zijn.

Oorzaak

De oorzaak van migraine is niet duidelijk. Soms kan er een aanleiding voor de migraine aanval worden gevonden, hierbij kan er gedacht worden aan te lang of te kort slapen, ploegendienst, bepaalde voedingsmiddelen en stress. Men neemt aan dat erfelijke factoren ook een rol spelen, aangezien migraine vaak in families voorkomt. Men denkt dat de migraine wordt veroorzaakt door een tijdelijke verstoring van de samenwerking tussen de bloedvaten en de zenuwbanen in de hersenen.

Klachten/ verschijnselen

De klachten en verschijnselen kunnen per patiënt variëren. De meest typische vorm bestaat uit aanvallen van hevige, meestal plotseling optredende, kloppende hoofdpijn, vaak aan één kant van het hoofd. Patiënten kunnen er midden in de nacht wakker van worden. De hoofdpijn kan verergeren bij inspanning. Meestal bent u misselijk en moet u overgeven, soms is ook sprake van diarree. Tijdens de aanval, die 4-72 uur kan duren, ligt u het liefst in een donkere, geluidsarme kamer. Bij ongeveer één derde van de patiënten wordt de hoofdpijn voorafgegaan door zogenaamde 'aura' verschijnselen. Die kunnen bestaan uit kortdurende (10-60 minuten) storingen bij het zien (bv. lichtflitsen) of een gedeeltelijke uitval van het gezichtsveld, spraakstoornissen, gevoelsstoornissen (tintelingen) en verlammingen. Het aantal aanvallen kan per patiënt sterk variëren.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Lichamelijk onderzoek

De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon van de patiënt. Het neurologisch onderzoek laat bij migraine tussen de aanvallen geen afwijkingen zien.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Er bestaat geen speciale test om migraine vast te stellen.
  • Een MRI-scan van de hersenen is, uitzonderingen daar gelaten, niet nodig.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Medicijnen

Behandeling migraine-aanval

  • Algemene analgetica
  • Paracetamol, NSAID's, eventueel in combinatie met anti-emetica
  • Specifieke anti-migrainemiddelen
  • Sumatriptan

Preventieve behandeling

  • Beta-blokkers
  • Propanolol

 

 

Sluit de enquête