Mortonse neuralgie

Wat is Mortonse neuralgie?

Mortonse neuralgie is een pijnlijke aandoening van de zenuw tussen de tenen als gevolg van een beschadiging en/of een niet goed werken van deze zenuw.

Oorzaak

Mortonse neuralgie ontstaat door druk op de zenuw tussen de kopjes van de 3e en 4e middenvoetbeentjes. Het komt vooral voor bij vrouwen van middelbare leeftijd en kan ontstaan door zeer sterke belasting van de voorvoet zoals op hoge hakken lopen. Daarnaast spelen een doorgezakte voorvoet en ongevallen een rol. Door langdurige prikkeling van de zewuw ontstaan kleine beschadigingentjes die op den duur een verdikking van de zenuw (neuroom) veroorzaakt.

Klachten/verschijnselen

De klachten bij een Mortonse neuralgie bestaan uit pijn ter hoogte van derde teen en voorvoet en worden uitgelokt door voorvoetbelasting en/of lopen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op basis van de klachten en door uitsluiting van andere oorzaken. Neurologisch onderzoek moet altijd plaatsvinden.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • EMG.
  • Een diagnostische proefblokkade van deze zenuw kan de diagnose bevestigen.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Interventionele Pijnbehandelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête