Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Werkwijze Polikliniek

Wetenschappelijk onderzoek

Wat als ik word gevraagd om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek?

Veel over de oorzaak en de behandeling van pijn moet nog wetenschappelijk worden onderzocht. Daarom komt het regelmatig voor, dat u door uw behandelend pijnspecialist wordt gevraagd, mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Een dergelijk onderzoek is aan strenge regels gebonden, waarbij u eerst mondeling en schriftelijk wordt ingelicht over het doel van het onderzoek, de eventuele nadelige gevolgen, de duur van het onderzoek en de eventuele vergoeding van uw kosten.

Het is belangrijk voor u om te weten dat wanneer u beslist niet aan een onderzoek mee te doen, dit geen enkel gevolg heeft voor de behandeling binnen onze polikliniek. Daarnaast heeft u altijd het recht om, zonder opgaaf van reden, uit het onderzoek te stappen.

Sluit de enquête