Wetenschappelijk onderzoek

Interventioneel onderzoek

COGENIUS trial.  Vergelijking van de Conventionele en gekoelde radiofrequente behandeling van de GENiculaire zenuwen versUS een schijnbehandeling in patiënten met chronische kniepijn: een multicentrische, dubbel geblindeerde, gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie.
Voor het behandelen van langdurige pijnklachten aan de knie zijn er verschillende technieken om een zenuwbehandeling uit te voeren van de drie knie zenuwen, die liggen ter hoogte van het voorste gedeelte van de knie. In deze studie worden twee vormen van stroombehandeling onderzocht: de conventionele (klassieke) en de gekoelde stroom behandeling (ook wel radiofrequent stroombehandeling genoemd). Om de twee behandelingen te kunnen evalueren worden de resultaten vergeleken met een schijnprocedure. We onderzoeken of er een verschil is op het gebied van kniepijn, kniefunctie, kwaliteit van leven, mentale gezondheid, gezondheidszorg en eventuele neveneffecten.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek is onderverdeeld in verschillende periodes: 1) een inloopperiode van 1 tot 3 maanden, 2) de behandelperiode van 1 dag en 3) een opvolgperiode van 2 jaar. Dat betekent dat uw deelname aan de studie maximaal 2 jaar en 3 maanden duurt.
Multicenter onderzoek
Dit vergelijkende onderzoek is opgezet door het Belgische Ziekenhuis Oost-Limburg (opdrachtgever) en wordt uitgevoerd in samenwerking met ongeveer 14 andere centra in België en Nederland. Onderzoekers, dit kunnen artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en onderzoeksassistenten zijn, voeren het onderzoek uit in de verschillende ziekenhuizen. Aan dit onderzoek zullen in totaal 400 proefpersonen meedoen, waarvan circa 40 in Nederland.

Neuromodulatie onderzoek

PDN-PSR studie Onderzoek naar neurostimulatie bij pijnlijke diabetische zenuwpijn
Deze studie is een Product Surveillance Registratie (PSR)met als doel de voordelen te beschrijven van modernere behandeltechnieken zoals ruggemergstimulatie op pijn, slaap en dagelijkse activiteiten bij patiënten met pijnlijke diabetische.
Voor deze registratie studie worden gegevens verzameld tijdens bezoeken voorafgaand aan de ruggenmergstimulatie en vervolgens op ongeveer 1, 3 en 6 maanden na de behandeling. Vergeleken met de normale bezoeken als onderdeel van de PSR, kunnen twee extra bezoeken aan uw kliniek nodig zijn, hoewel deze deel kunnen uitmaken van het normale nazorg schema met uw arts. Na deze bezoeken wordt u verder gevolgd via het standaard PSR-gegevensverzamelingsproces.
Meedoen aan deze registratie studie houdt in:
U vult twee vragenlijsten in. De vragen gaan over:
1. Uw kwaliteit en kwantiteit van slaap
2. Uw pijn niveau en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en of deze veranderd zijn door de behandeling met ruggenmergstimulatie.

Medicatie onderzoek

PreCap studie Observationele studie ter ontwikkeling van een model, waarmee voorspeld kan worden in welke mate een patiënt met perifere zenuwpijn baat zal hebben bij de behandeling met Capsaïcine huidpleisters; predictiemodel Capsaïcine (PreCap) studie.

In dit multicenter (MUMC+ en Zuyderland) onderzoek kijken we naar we de effectiviteit van Capsaïcine huidpleisters bij patiënten met perifere zenuwpijn ten gevolge van verschillende aandoeningen. Bij perifere zenuwpijn gaat het specifiek over pijn als gevolg van een beschadiging aan zenuwen die buiten het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) liggen.
Welke gegevens verzamelen we
We verzamelen allerlei gegevens over u, uw ziektebeeld en de mate van zenuwpijn voor, tijdens en na de behandeling met Capsaïcine huidpleisters. Hiervoor maken we gebruik van verschillende vragenlijsten en halen we informatie uit uw elektronisch patiëntendossier. De gegevens van alle deelnemende patiënten worden verzameld in een regionale database. Door al deze informatie te combineren willen we een model ontwikkelen, waarmee we op voorhand kunnen voorspellen of een patiënt baat zal hebben bij de behandeling met Capsaïcine huidpleisters.
Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek hangt af van het aantal behandelingen dat u gaat krijgen. Indien u goed reageert op de behandeling, kan deze elke 3 maanden herhaald worden. Voor de studie zullen wij u gedurende maximaal 5 jaar blijven volgen. 

Sluit de enquête